Wilde jij ook wel
dat je net iets vaker,
iéts vaker simpelweg gelukkig was?

Wil jij graag meer ontspannen en opgewekt door het leven gaan?

Ben jij
  • een mens met altijd wat spanning in je lijf?
  • iemand met altijd een carrousel van onrustige gedachten in het hoofd?
  • vaak wat depri, misschien wel een beetje depressief?
  • of - zonder dat er een reden voor lijkt te zijn - altijd wat op je hoede?
Niemand heeft de garantie van een schadevrij leven

Sterker nog, de schades beginnen al vroeg in ons bestaan. Iedereen doet vanaf de geboorte geestelijk of lichamelijk verwondingen op en meestal beide. Veel wonden genezen maar niet alle.

En veel mensen hebben in latere jaren, of soms zelfs recent, gebeurtenissen meegemaakt die hen hebben beschadigd.

Herinnerd of verdrongen - ze kunnen een belemmering worden om ontspannen en opgewekt te leven.

Het lichaam heeft het vermogen zichzelf te helen

We vinden het heel gewoon dat het lichaam voor een niet-levensbedreigende wond, mits goed verzorgd (schoon maken, verband erom of pleister erop), alles in zich heeft om geheeld te worden. Daar hoef je verder dan geen moeite meer voor te doen. De genezing gaat vanzelf.

Ook heling van veel negatieve gedachten, emoties en gevoelens
kan zonder inspanning plaatsvinden

Veel mensen vinden dat ongelooflijk. We vinden het vaak zo logisch dat we hard moeten werken om op het terrein van de geest genezing te bereiken, dat het onaannemelijk lijkt dat dat hier niet hoeft.

HEELHEIDSWERK (Wholeness Work®) ontwikkeld door dr. Connirae Andreas) wordt door mij vooral gebruikt als een therapeutische coachingsmethode waardoor jouw emotionele issues en de stress daarvan op natuurlijke wijze kunnen worden opgelost.

Zonder forceren
of dat je afhankelijk bent van je wilskracht

Je hoeft niets aan te nemen
Je hoeft niets te geloven
Je hoeft alleen maar te ervaren

Connirae Andreas schreef over het HeelheidsWerk het boek: "Coming to Wholeness

Deze website is van Fred Tjeerdsma. Ik ben gecertificeerd life-coach
en gespecialiseerd in HeelheidsWerk