Over Communi-care

Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om met elkaar te communiceren als tegenwoordig.

Maar gesprekken waarin de tijd genomen en de aandacht gegeven wordt om ècht naar jou te luisteren, zijn schaars.

Het engelse “care” kun je vertalen met ‘zorg’, ‘zorgvuldigheid’ en ‘voorzichtig’.
Dit zijn facetten die samenkomen in de naam 'Communi-care'.

Deze zachte en zorgvuldige aandacht zijn voorwaarden zonder welke geen heling mogelijk is.

Communi-care staat voor ruimte en aandacht

 - waarin je de vrijheid en veiligheid kunt vinden om jezelf te onderzoeken, wie je bent, wat er binnen in je gebeurt,

 - om de rust en balans te
(her-)vinden die in je kern aanwezig is

 - en meer de mens wordt die jou blij maakt.

Kortom: 
waar ruimte is voor het pad naar heelwording.