Over Communi-care

Er zijn nog nooit zoveel mogelijkheden geweest om met elkaar te communiceren als tegenwoordig.

Maar gesprekken waarin de tijd genomen en de aandacht gegeven wordt om ècht naar jou te luisteren, zijn schaars.

Het engelse “care” kun je vertalen met ‘zorg’, ‘zorgvuldigheid’ en ‘voorzichtig’.
Dit zijn facetten die samenkomen in de naam 'Communi-care'.

Deze zachte en zorgvuldige aandacht zijn voorwaarden zonder welke geen heling mogelijk is.