Over heling tot in je kern 

HeelheidsWerk (Wholeness Work®)

HEELHEIDSWERK (ontwikkeld door dr. Connirae Andreas) is een therapeutische coachingsmethode waardoor jouw emotionele issues en de stress daarvan op natuurlijke wijze kunnen worden opgelost - zonder forceren of dat je afhankelijk bent van je wilskracht. 

Het is een snelle en effectieve werkwijze die inzet bij de actuele ervaring en waarbij spitwerk in het verre of recente verleden niet nodig en vaak zelfs niet helpend is. 


KernTransformatie (Core-Transformation)

Ook dit is een methode die ontwikkeld is door Connirae Andreas en hier gaat het eveneens om een zachte en helende weg van verandering in diepe lagen van je zijn. Door in te keren tot jezelf en contact te leggen met je onbewuste, - je innerlijke wijsheid - kun je daarmee communiceren met als doel je gevoel en gedrag meer in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke intenties. Je leert afstand te nemen van negatieve overtuigingen, zelfs als die ziekmakend zijn. Kerntransformatie helpt om verder te gaan dan innerlijk conflict en innerlijke strijd en om afstemming met ons diepste kern-zelf te ervaren. 


In sommige situaties - bijvoorbeeld als het gaat om helling van trauma's kan het goed zijn om voor je met HeelheidsWerk begint een paar sessies KernTransformatie (eventueel gecombineerd met EMDR) te doen.


 Er zijn veel verhalen van mensen die door een proces van Core-Transformation of Wholeness Work heen zijn gegaan en die dat dan, vanwege de diepte en de reikwijdte van wat ze daarin meemaken beschrijven als een spirituele ervaring. Dat betekent echter niet dat je iets moet hebben met spiritualiteit of dat je ergens in moet geloven. Veel mensen zonder enige affiniteit daarmee hebben baat gehad bij deze helende methodes.

Transactionele Analyse (TA)

TA gaat over communicatie. En dan gaat het zowel over de interne communicatie: je gaat beter begrijpen waarom je denkt, zegt en doet wat je zegt, denkt en doet Dat is vooral belangrijk omdat je handvatten krijgt hoe en wat je kunt veranderen in je communicatie met andere mensen. Het mooie van TA vind ik dat onbewuste en soms ingewikkelde processen met behulp van eenvoudige en speelse taal inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

De psychiater Eric Berne was de grondlegger van de TA. Thomas Harris schreef het populaire boek hierover: Ik ben OK, jij bent OK

Neuro-Linguïstisch-Programmeren (NLP)

NLP vraagt niet zozeer naar het waarom, maar vooral naar het hoe. Hoe we doen wat we doen. En hoe we gedachten, gevoelens en gedrag in positieve zin kunnen veranderen. Niet alleen in de relatie met andere mensen, maar vooral in jezelf.

Zingevingsvragen

Bij het nadenken over zingeving draait het vooral om de vraag hoe geloofs- en andere overtuigingen uitwerken in de praktijk: in het gewone dagelijkse leven van mensen. Als mensen hierdoor completer en meer heel worden, werkt het positief, maakt het mensen ontspannen en vreugdevol. Elke overtuiging die mensen klein houdt of maakt, belemmert hen in ontwikkeling en kan in potentie stressvol en angstig makend werken. Welke verhalen, welke beelden, welke thema's spelen een rol in je leven en werken die positief of negatief uit?