Achtergrondinformatie

HELING TOT IN JE KERN

Op deze bladzijde van mijn website geef ik nog wat achtergrondinformatie. Eerst wat info over Connirae Andreas. En daarna vertel ik nog iets over de methodes die ik in coaching en training naast WholenessWork kan gebruiken.

OVER CONNIRAE ANDREAS

Dr. Connirae Andreas werd tot het ontwikkelen van The Wholeness Work® (HeelheidsWerk) gemotiveerd door een diepe persoonlijke crisis. Ze bestudeerde en beoefende verschillende methoden over therapie en spirituele groei, maar miste een concrete gids voor een ervaring van innerlijke transformatie.

Daarom ontwikkelde zij vanuit haar bevindingen, een proces met eenvoudige stappen die voor iedereen toepasbaar zijn en die een weg naar steeds meer 'ontwaken' en geestelijke groei genoemd kan worden.

Wholeness Work is zo een methode geworden om gedachten, emoties, lichamelijke gevoelens en gedragingen die in de loop van de tijd a.h.w. (deels) een eigen leven zijn gaan leiden weer te integreren met als doel dat je meer “heel” wordt.
Het is een snelle en effectieve werkwijze die inzet bij de actuele ervaring. Spitwerk in het verre of recente verleden is niet nodig en zelfs niet helpend. Er vindt een vriendelijke, maar krachtige heling plaats die tegelijkertijd natuurlijk en moeiteloos aanvoelt. Onze gedachten, onze gevoelens en gedrag worden dan getransformeerd door een diepgaande verschuiving in de ervaring van ons wezen

Door jaren van modelleren en ontwikkelen, ontstond er een hele set van heelheidsmethoden waardoor kleinere, maar ook ingrijpende en veelomvattender levensproblemen kunnen worden genezen en getransformeerd. 


Dr. Connirae Andreas studeerde kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Kansas, heeft een MA in Klinische Psychologie (Universiteit van Colorado) en een doctoraat in Psychotherapie (North Central University, 1989). Sinds eind jaren zeventig werkt ze als trainer, ontwikkelaar en auteur op het gebied van persoonlijke groei.

Meer info vind je op https://wholenesswork.eu/the-wholeness-work/die-methode/ en https://wholenesswork.eu/the-wholeness-work/connirae-andreas/?lang=e


In mijn coaching gebruik ik behalve Wholeness Work® ook:

CoreTransformation (KernTransformatie)

Dit is ook een methode die ontwikkeld is door Connirae Andreas en hier gaat het eveneens om een zachte en helende weg van verandering in diepe lagen van je zijn.

Door in te keren tot jezelf en contact te leggen met je onbewuste, - je innerlijke wijsheid - kun je met delen van jezelf communiceren met als doel je gevoel en gedrag meer in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke intenties. Je leert afstand te nemen van negatieve overtuigingen, zelfs als die ziekmakend zijn. 

Kerntransformatie helpt om verder te gaan dan innerlijk conflict en innerlijke strijd en om afstemming met ons diepste kern-zelf te ervaren.

Er zijn veel verhalen van mensen die door een proces van CoreTransformation of Wholeness Work heen zijn gegaan en die dat dan, vanwege de diepte en de reikwijdte van wat ze daarin meemaken beschrijven als een spirituele ervaring. Dat betekent echter niet dat je iets moet hebben met spiritualiteit of dat je ergens in moet geloven. Veel mensen zonder enige affiniteit daarmee hebben baat gehad bij deze helende methodes.


Neuro-Linguïstisch-Programmeren (NLP)

In WholenessWork en Core-Transformation vind je veel terug van de technieken die we ook in NLP gebruiken.

En geen wonder. Connirea Andreas was een van de eerste NLP-trainers. Samen met haar man Steve Andreas, die in 2018 is overleden, heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van NLP door meer verdiepende methodes te ontwerpen. En zo heeft ze een nieuwe en moderne manier van werken met NLP in gang gezet.
In de methodiek die in WholenessWork en Core-Transformation beiden wordt gebruikt kom je dan ook belangrijke elementen uit de klassieke NLP tegen, al wordt daar op een heel eigen inhoud aan gegeven.

NLP vraagt vooral naar het hoe van de communicatie. Anders gezegd: Wij nemen de wereld om ons heen waar en reageren daar vervolgens op. De vraag is dan: Hoe komt ons gedrag tot stand? Waarom doen wij de dingen die wij doen - zoals we ze doen? Welke structuur zit daar in?

Taal speelt daarin een belangrijke rol. Met taal (lingua) stuur (programmeer) je bewust of onbewust je gevoelens en gedrag (en daarin speelt de neurologie een essentiële rol). NLP helpt om te analyseren hoe we doen wat we doen en met NLP kunnen we leren hoe we gedachten, gevoelens en gedrag in positieve zin kunnen veranderen.

En dan gaat het niet alleen om de relatie met andere mensen, maar vooral in jezelf. En dat is belangrijk, want het is vaak lastig een ander te veranderen. En jezelf, ja dat is ook niet altijd gemakkelijk, maar over jezelf heb je in elk geval meer zeggenschap!

Transactionele Analyse (TA)

TA gaat over communicatie. Het geeft inzicht in je interne communicatie als over je contact met andere mensen: je gaat beter begrijpen waarom je denkt, zegt en doet wat je zegt, denkt en doet.

Dat is vooral belangrijk omdat je handvatten krijgt hoe en wat je kunt veranderen in de communicatie met jezelf en die met andere mensen.

Het mooie van TA vind ik dat onbewuste en soms ingewikkelde processen met behulp van eenvoudige en speelse taal inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In TA gebruiken we begrippen als de Ouder, Volwassene en het Kind in onszelf. Met de dramadriehoek maken we duidelijk hoe en waarom we onszelf zo vaak in een rol van Slachtoffer, Redder of Aanklager manoeuvreren. Maar ook hoe we een eind aan dat spel kunnen maken. Om maar een paar voorbeelden te noemen. En er is nog veel meer!

De psychiater Eric Berne was de grondlegger van de TA. Thomas Harris schreef het populaire boek hierover: Ik ben OK, jij bent OK


Bij zingeving en spiritualteit gaat het om de sterke verhalen

D.w.z. het draait o.a. om de vraag hoe geloofs- en andere overtuigingen uitwerken in de praktijk:
in het gewone dagelijkse leven van mensen.

Als mensen hierdoor completer en meer heel worden, werkt het positief, maakt het mensen ontspannen en vreugdevol. 

Elke overtuiging die mensen klein houdt of maakt, belemmert hen in ontwikkeling en kan in potentie stressvol en angstig makend werken.

Zingeving en spiritualiteit kunnen niet zonder elkaar. En omdat zingeving alles te maken heeft met relaties en omdat zingeving alleen plaats kan vinden door te doen, te zijn en te ervaren - in het bewustzijn dus, is spriritualiteit die ook niet tegelijk aards nuchter is, met beide benen op de grond en vaak in de klei of de modder, hemelfietserij die geen stand houdt en waar je je niet aan vast kunt houden.

Het altijd om de vraag: Wat werkt in de praktijk, hoe werkt het in de praktijk? 

Het is een heel persoonlijke vraag: Welke verhalen, welke beelden, welke thema's spelen in jouw leven een rol? Dat kunnen religieuze verhalen zijn, maar kunnen ook uit andere spirituele tradities komen, bijvoorbeeld sprookjes of legenden.

De vraag is telkens of het sterke verhalen zijn - verhalen die je sterk, krachtig maken.
De goede verhalen zijn de verhalen die mensen in hun kracht en in de vrijheid zetten.

Daar kun je privé, maar ook in groepsverband mee bezig gaan.


KORT OP EEN RIJTJE GEZET:

Ik ben o.a.

  • Trainer en Coach WholenessWork® (HeelheidsWerk)
  • Advanced Practitioner CoreTransformation (KernTransformatie)
  • Master Practitioner en Internationaal gecertificeerd Trainer NLP
  • Geschoold in Transactionele Analyse en PsychoDrama
  • Opgeleid (en heb ervaring) in het werken met EMDR
  • Praktisch theoloog met affiniteit met existentiële (levens-)vragen