Over heling tot in je kern 
Ik ben geschoold in en geïnspireerd door:

- Transactionele Analyse (TA).

TA helpt mensen te begrijpen waarom ze denken, zeggen en doen wat ze zeggen, denken en doen. Het mooie van TA vind ik dat onbewuste en soms ingewikkelde processen met behulp van eenvoudige en speelse taal inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

De psychiater Eric Berne was de grondlegger van de TA. Thomas Harris schreef het populaire boek hierover: Ik ben OK, jij bent OK


- Neuro-Linguïstisch-Programmeren (NLP)

NLP vraagt niet zozeer naar het waarom, maar vooral naar het hoe. Hoe we doen wat we doen. En hoe we gedachten, gevoelens en gedrag in positieve zin kunnen veranderen.

Dat werkt vooral heel goed als het gaat om wat je over jezelf gelooft. Bijvoorbeeld dat je iets niet kunt, of dat je dom bent of slecht. Als je zo’n overtuiging over jezelf kunt veranderen, krijg je een leuker leven met veel nieuwe kansen.

Richard Bandler en John Grinder stonden aan de wieg van NLP. Een goed overzicht van wat NLP is en wat het biedt, vind je in het boek van Derks en Hollander: Essenties van NLP.


- Wholeness Work (Heelheidswerk

Zeer kort (en dus te kort) samengevat is Wholeness Work een therapeutische coachings-methode om gedachten, emoties, lichamelijke gevoelens en gedragingen die in de loop van de tijd a.h.w. (deels) een eigen leven zijn gaan leiden weer te integreren met als doel dat je meer “heel” wordt. Het is een snelle en effectieve werkwijze die inzet bij de actuele ervaring en waarbij spitwerk in het verre of recente verleden niet nodig en zelfs niet helpend is.  Er vindt een vriendelijke, maar krachtige heling plaats die tegelijkertijd natuurlijk en moeiteloos aanvoelt. Onze gedachten, onze gevoelens en gedrag worden dan getransformeerd door een diepgaande verschuiving in de ervaring van ons wezen.

- Core-Transformation (Kern-Transformatie)

Ook dit is een zachte en helende weg van verandering in diepe lagen van je zijn. Door in te keren tot jezelf en contact te leggen met je onbewuste, - je innerlijke wijsheid - kun je daarmee communiceren met als doel je gevoel en gedrag meer in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke intenties. Je leert afstand te nemen van negatieve overtuigingen, zelfs als die ziekmakend zijn. Kerntransformatie helpt om verder te gaan dan innerlijk conflict en innerlijke strijd en om afstemming met ons diepste kern-zelf te ervaren.

Er zijn veel verhalen van mensen die door een proces van Core-Transformation of Wholeness Work heen zijn gegaan en die dat dan, vanwege de diepte en de reikwijdte van wat ze daarin meemaken beschrijven als een spirituele ervaring. Dat betekent echter niet dat je iets moet hebben met spiritualiteit of dat je ergens in moet geloven. Veel mensen zonder enige affiniteit daarmee hebben baat gehad bij deze helende methodes.

Deze beide methodes - die wel gezien kunnen worden als NLP 2.0 (of inmiddels 3.0 :-) zijn door Connirae Andreas ontwikkeld. Samen met Tamara Andreas schreef ze het boek: Kerntransformatie, NLP als weg naar je innerlijke bron. Over Wholeness Work verscheen recent: Coming to Wholeness, How to Awaken & Live with Ease. 


- Theologie - “sterke verhalen”

Theologie gaat vooral over verhalen die je kunnen helpen na te denken over de diepere lagen in je mens zijn. Dat zijn “sterke verhalen”, grote thema's uit de religieuze- en andere wereldliteratuur die (bewust of onbewust) een belangrijke rol kunnen spelen in het leven van hedendaagse mensen, groepen en organisaties.

Dan gaat het over wie je bent en wie je wilt zijn. En over waar je heen wilt met je leven en hoe je kijkt naar je levensverhaal.  

Ik heb geleerd om deze verhalen, o.a. met gebruikmaking van de methodiek van psychodrama, te gebruiken om mensen te helpen een andere kijk op zichzelf te krijgen en om tot gedragsverandering te komen.

Of je nu (kerkelijk-)gelovig bent of niet, je kunt geraakt worden door vragen over zingeving en spiritualiteit. 

Wat is jouw “sterke verhaal”?