Over heling tot in je kern 
Ik ben (o.a.) geschoold in en geïnspireerd door:

Wholeness Work (HeelheidsWerk)

Zeer kort (en dus te kort) samengevat is Wholeness Work een therapeutische coachings-methode om gedachten, emoties, lichamelijke gevoelens en gedragingen die in de loop van de tijd a.h.w. (deels) een eigen leven zijn gaan leiden weer te integreren met als doel dat je meer “heel” wordt. 

Het is een snelle en effectieve werkwijze die inzet bij de actuele ervaring en waarbij spitwerk in het verre of recente verleden niet nodig en vaak zelfs niet helpend is.  

Er vindt een vriendelijke, maar krachtige heling plaats die tegelijkertijd natuurlijk en moeiteloos aanvoelt. Onze gedachten, onze gevoelens en gedrag worden dan getransformeerd door een diepgaande verschuiving in de ervaring van ons wezen.

Core-Transformation (KernTransformatie)

Ook dit is een methode die ontwikkeld is door Connirae Andreas en hier gaat het eveneens om een zachte en helende weg van verandering in diepe lagen van je zijn. Door in te keren tot jezelf en contact te leggen met je onbewuste, - je innerlijke wijsheid - kun je daarmee communiceren met als doel je gevoel en gedrag meer in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke intenties. Je leert afstand te nemen van negatieve overtuigingen, zelfs als die ziekmakend zijn. Kerntransformatie helpt om verder te gaan dan innerlijk conflict en innerlijke strijd en om afstemming met ons diepste kern-zelf te ervaren. 


In sommige situaties - bijvoorbeeld als het gaat om helling van trauma's kan het goed zijn om voor je met HeelheidsWerk begint een paar sessies KernTransformatie (eventueel gecombineerd met EMDR) te doen.


 Er zijn veel verhalen van mensen die door een proces van Core-Transformation of Wholeness Work heen zijn gegaan en die dat dan, vanwege de diepte en de reikwijdte van wat ze daarin meemaken beschrijven als een spirituele ervaring. Dat betekent echter niet dat je iets moet hebben met spiritualiteit of dat je ergens in moet geloven. Veel mensen zonder enige affiniteit daarmee hebben baat gehad bij deze helende methodes.

Transactionele Analyse (TA)

TA helpt mensen te begrijpen waarom ze denken, zeggen en doen wat ze zeggen, denken en doen. Het mooie van TA vind ik dat onbewuste en soms ingewikkelde processen met behulp van eenvoudige en speelse taal inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

De psychiater Eric Berne was de grondlegger van de TA. Thomas Harris schreef het populaire boek hierover: Ik ben OK, jij bent OK

Neuro-Linguïstisch-Programmeren (NLP)

NLP vraagt niet zozeer naar het waarom, maar vooral naar het hoe. Hoe we doen wat we doen. En hoe we gedachten, gevoelens en gedrag in positieve zin kunnen veranderen.