Mijn eigen weg naar WholenessWork® (HeelheidsWerk)

Al vroeg kreeg ik het besef dat het leven nooit volmaakt kon zijn

Ik zag mensen om me heen die hun best deden om het goed te doen, om gelukkig te zijn, maar daar toch niet in slaagden.
Soms omdat ze tegenwind in hun leven hadden. Of omdat ze domme dingen deden.
Soms was er iets in henzelf dat hen verhinderde gelukkig te leven. Je wilt wel, maar het lukt niet. Een soort van tragiek. In periodes van mijn leven beleefde ik dat zelf ook zo.

Tegelijkertijd was er altijd een vermoeden dat dat anders en beter kon

Een vermoeden dat in de loop van de tijd is uitgegroeid tot een vaste overtuiging. Dat je kunt groeien en jezelf ontplooien zodat je een meer vrij en evenwichtig mens wordt, meer in balans en met richting in je bestaan.

Dat je bevrijd kunt worden van wat je belemmert

Die gedachte kreeg een sterke impuls nadat ik in mijn twintiger jaren hersteld was van een behoorlijke overspannenheid. Ik wist toen dat ik dat nooit weer mee wilde maken. En daarna kreeg ik de kans kennis te maken met Transactionele Analyse (TA). 

Toen ging de wereld van therapie en persoonlijke groei voor me open.

Vanaf die tijd ben ik niet meer opgehouden te zoeken naar wegen die leiden naar heling van de geestelijke blessures die wij in ons leven oplopen. 
Eerst voor mezelf. Maar gaandeweg ook om anderen te leren hoe je dichter bij je zelf kunt komen.
Vrij van wat je belemmert om te worden wie je eigenlijk bent.

Ik heb van alles op de terreinen van spiritualiteit, therapieën en groei-methodes geprobeerd en geleerd.

Op mijn reis raakte ik in het bijzonder onder de indruk van het WholenessWork® van Connirae Andreas.

Ik ben geen methode tegen gekomen die zo effectief is als deze. Vooral waar het gaat om een blijvende en diepe ervaring van ontspanning en genezing. Dat geldt zowel voor mezelf alsook voor mensen die ik hierin heb mogen begeleiden.

Mensen die dit hebben meegemaakt zeggen dat ze
- merken dat stress oplost
- ervaren dat negatieve emoties en andere levens-issues worden geheeld
- een dieper contact met mensen om hen heen kunnen hebben en dat relaties verbeteren
- plezier in hun leven terug hebben gekregen
- beter slapen
- helderder kunnen denken
- situaties en mensen scherper en meer open kunnen zien
- een grotere toegang hebben tot een natuurlijke wijsheid, mededogen, humor en creativiteit
- meer zichzelf durven en kunnen zijn